15. 02. 06
Hits: 120

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Wat is Derving of hoe ga je er mee om? Derving is een product dat niet gegeten of verkocht mag worden. Dit noemen we in de catering ook wel afgeschreven producten, producten die niet verkocht kunnen worden of producten die over de aangegeven verkoopdatum zijn gegaan.

De verkoopdatum wordt meestal aangegeven met TGT (Te gebruiken Tot) of THT (tenminste houdbaar Tot). Wanneer een product een TGT stempel heeft moet dat product op die datum worden afgeschreven en bij THT mag het nog verkocht worden en is het nog enkele dagen houdbaar. Bron

14. 05. 19
Hits: 53

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Voor de een is dit een bekende term voor de ander een nieuwe term, maar het is niks anders dan een controle. Dit geschiedt meestal door interne personeelsleden (interne controles) of door een extern bedrijf (externe controles). Vaak wordt er nog geschrokken en angstig gereageerd als er een controle plaats vind. Waarbij je je zelf kunt afvragen, waarom eigenlijk?

Wat zijn audits dan? Zijn dit het zelfde als controles door een speciaal bedrijf? Of wat doen ze dan?

13. 12. 28
Hits: 101

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Opslag van goederen is na de ontvangst van goederen het tweede onderdeel van de haccp. Dit onderdeel begint met het controleren van de bouw en inrichtings-eisen aan de ruimte en apparaten die gebruikt worden. Meestal zijn deze bij het ontvangst van het contract samen met de opdrachtgever gecontroleerd en besproken, maar mocht dit niet het geval zijn controleer deze dan nog dagelijks en geef storingen en defecten aan.

13. 11. 21
Hits: 88

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Wat is productaansprakelijkheid? Onder Product aansprakelijkheid wordt verstaan aansprakelijkheid veroorzaakt door een product waaraan een gebrek aan kleeft, ook wel onveilig product genoemd. Als regel geldt dat een product als gebrekkig wordt beschouwd, wanneer het niet de veiligheid biedt om de te verwachten omstandigheden. Het gaat bij product aansprakelijkheid met name om: Het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product. De presentatie van het product.

14. 06. 07
Hits: 281

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Wat zijn dagstickers? Dagstickers zijn stickers die gebruik worden in kader van de HACCP Wet en Regelgeving, om producten of verpakkingen die je opent te coderen. Coderen van producten is wettelijk verplicht omdat op een producten een etiket moet zitten met daarop informatie over een product en de houdbaarheid datum.

14. 01. 11
Hits: 66

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

(Voor)bereiden is belangrijk voor het vervolg van de Opslag van Goederen. HACCP regels voor dit onderdeel zijn er veel. Verdiep je er in en gebruik evt het onderstaande opzet.

13. 12. 23
Hits: 165

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Ingangscontrole is een van de belangrijkste onderdelen van de haccp. Lees hierover meer in de hygienecode 2010 onder punt 6. De controle bij ontvangst van goederen is belangrijk omdat je dan de verantwoording van het product overneemt van je leverancier. Dit kunt je niet te gemakkelijke doen omdat er altijd fouten worden gemaakt. Bij onderzoeken, wanneer er naar aansprakelijkheid wordt gekeken, worden alle registraties gecontroleerd.

13. 11. 21
Hits: 289

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Wat is 2 uurs-borging? 2 uurs-borging is het borgen van een gekoeld product buiten de koeling. Dit kan gaan bij het verstrekken van belegde broodjes, snacks of andere gekoelde producten. Producten op een koudbuffet hoefen niet gecodeerd te worden mits het gaat op een presentatie binnen de 2 uur.

advertentie google

Denk eens na!

!Wie achter iemands rug om praat, voelt zich niet veilig meer op straat.

Kwaliteits TIP

? Gebruik het SMART principe om verandering toe te passen

Kwaliteits TIP 2

? Kwaliteit begint bij jezelf!